Category Archives: Tin tức – Sự kiện

Một số loại sâu trên cây bơ

1. Sâu: Trên bơ có nhiều loài sâu hại: – Sâu cuốn lá (Gracilaria percicae Busk): bướm thường đẻ trứng trên lá mới ra, trứng nở thành sâu và lớn dần lên theo lá, nhưng thông thường nhất là sâu nhả tơ cuốn lá lại để làm tổ. Sâu dài khoảng 10mm, xanh và có những lằn ngang […]