Category Archives: Lịch sử hình thành

Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Cây Trồng

Tháng 09/2012, Viện Nghiên cứu lúa đổi tên thành Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng theo Quyết định số 2032/QĐ-NNH ngày 18/09/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Viện Nghiên cứu lúa – Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 905/QĐ-NN1 ngày 07/10/2005 […]

Viện Sinh Học Nông Nghiệp

Tổ chức nghiên cứu công nghệ mới sản xuất các giống cây trồng. Nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất một số giống cây trồng. Dịch vụ cung ứng giống cây trồng và hoa có chất lượng (khoai tây, cẩm chướng, đồng tiền…), tư vấn, tập huấn, đào tạo, chuyển giao sản xuất nông nghiệp. […]