Category Archives: Kỹ thuật chăm sóc

Quy trình kỹ thuật thâm canh nhãn thời kỳ mang quả

Quy trình kỹ thuật thâm canh nhãn thời kỳ mang quả Quy trình này hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật sản xuất nhãn thời kỳ mang quả tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Năm: N/A Mã:FV-QU-HD-1210-07-NA I. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy trình này hướng dẫn các biện pháp […]

Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch dứa MD2 ở các tỉnh phía Bắc

Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch dứa MD2 ở các tỉnh phía Bắc  Quy trình kỹ thuật này áp dụng cho giống dứa MD2 trồng ở các tỉnh phía Bắc. Năm: N/A Mã: FV-QU-HD-1210-06-NA 1. Phạm vi áp dụng Quy trình kỹ thuật này áp dụng cho giống dứa MD2 trồng […]

Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc dứa Cayen áp dụng tưới nhỏ giọt và bón phân qua hệ thống tưới

Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc dứa Cayen áp dụng tưới nhỏ giọt và bón phân qua hệ thống tưới  Quy trình kỹ thuật này áp dụng cho các giống dứa cayen đang được trồng phổ biến ở các vùng trồng dứa cayen sử dụng cho ăn tươi hoặc cung cấp nguyên liệu […]

Quy trình ghép đoạn chồi non áp dụng trong cải tạo vườn nhãn tạp

Quy trình ghép đoạn chồi non áp dụng trong cải tạo vườn nhãn tạp  Áp dụng trên vườn nhãn cũ, giống nhãn nước, trồng từ hạt, chất lượng quả thấp; cành ghép là chồi non của giống nhãn mới tuyển chọn đã được Bộ NN và PTNT công nhận. Năm: 2011 Mã: FV-QU-HD-1210-04-BQD 1. Đối […]

Hướng dẫn kỹ thuật trồng chuối tiêu vùng đồng bằng sông Hồng

Hướng dẫn kỹ thuật trồng chuối tiêu vùng đồng bằng sông Hồng  Kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở Việt Nam”. Năm: 2010 Mã: FV-QU-HD-1210-01-NVN * Nguồn gốc xuất xứ: […]

Quy Trình Nhân Giống Chuối Tiêu Hồng Bắng Phương Pháp Nuôi Cấy Mô Tế Bào

Quy Trình Nhân Giống Chuối Tiêu Hồng Bắng Phương Pháp Nuôi Cấy Mô Tế Bào  Giống chuối Tiêu Hồng là giống cây ăn quả đặc sản của nước ta, có giá trị kinh tế rất cao, có chất lượng quả thơm ngon, mẫu mã đẹp nên khắp nơi trên cả nước ngày càng có nhiều […]