Xem giỏ hàng “TÍA TÔ CAO SẢN (VA.200) 10gr” đã được thêm vào giỏ hàng.